TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

TRƯỜNG PT DTNT THCS VÀ THPT ĐĂK R’LẤP TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

TRƯỜNG PT DTNT THCS VÀ THPT ĐĂK R’LẤP TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Thực hiện Công văn số 2035/SGDĐT-CTTT ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục – Đào tạo Đăk Nông về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017, Đúng 8h20 sáng thứ [...]