TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

“Ôn lại truyền thống 72 năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam 22/12/1944 – 22/12/2016”

“Ôn lại truyền thống 72 năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam 22/12/1944 – 22/12/2016”

Nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc của các thế hệ cha anh nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam 22/12, vào ngày 19/12 2016 được sự phân công của BGH, [...]