Thông báo không chi tiền mặt trong nhà trường

Thông báo không chi tiền mặt trong nhà trường

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch giáo dục năm học 2023 – 2024

Kế hoạch giáo dục năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

[...]
Công khai cơ sở vật chất năm học 2023-2024

Công khai cơ sở vật chất năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Bao_cao_so_ket_HK_1_nam_hoc_2023-2024

Bao_cao_so_ket_HK_1_nam_hoc_2023-2024

Lượt xem:

[...]
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Lượt xem:

[...]
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN ĐĂKR’LẤP TỔ CHỨC  TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY  VÀ KỸ NĂNG XỬ LÝ, THOÁT NẠN TRONG ĐÁM CHÁY.

TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN ĐĂKR’LẤP TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ KỸ NĂNG XỬ LÝ, THOÁT NẠN TRONG ĐÁM CHÁY.

Lượt xem:

Thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, về [...]
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 41234 »