LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PT DTNT THCS VÀ THPT ĐĂK R’LẤP TỔ CHỨC LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐỘI CHO ĐỘI VIÊN LỚP 9

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cách đây hơn 79 năm, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã ra đời, nhiều thiếu niên nhi đồng đã tham gia vào công cuộc chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước. Có rất nhiều tấm gương đội viên đã hy sinh anh dũng để ngày hôm nay đất nước hoàn toàn thống nhất và độc lập. Nối tiếp truyền thống của thế hệ cha anh đã hy sinh, lớp lớp đội viên ngày nay vẫn đang tu dưỡng, học tập và đạt được nhiều thành tích trong mọi lĩnh vực. Những thành tích đó là kết quả của quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của mỗi đội viên, là hành trang giúp các em vững bước vào hàng ngũ Đoàn Thanh niên. Với ý nghĩa đó, vào lúc 15h ngày 13 tháng 3 năm 2019, Liên đội trường PT DTNT THCS &THPT huyện ĐăkR’Lấp tổ chức lễ trưởng thành đội cho 28 đội viên lớp 9. Đến với buổi lễ có các đội viên từ lớp 6 đến lớp 9. Trải qua nhiều năm được rèn luyện phấn đấu trong tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, các đội viên khối 9 của trường đã đủ điều kiện được trưởng thành Đội. Buổi lễ được tiến hành theo nghi thức đội Thiếu Niên Tiền Phong.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Bạn Điểu Phang Tài – Liên đội trưởng đọc quyết định trưởng thành đội.

Thực hiện nghi lễ tháo khăn quàng, tặng khăn quàng đỏ cho đội viên lớp 6

Bạn Thị Huyền Trang đai diện cho đội viên lớp 9 phát biểu cảm tưởng khi được trưởng thành đội.

TPT Đội: Hoàng Hoa Thúy