NGUYỄN TRUNG KIÊN
 • NGUYỄN TRUNG KIÊN
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 02613647205
 • trungkiendlap@gmail.com
 • Địa chỉ: Khối 2 - TT Kiến Đức - Đăk R'Lấp - Đăk Nông
VÕ NHƯ SƠN
 • VÕ NHƯ SƠN
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0968160459
 • vonhuson1959@gmail.com
 • Địa chỉ cư trú :TDP 9 -TT. Kiến đức-H.Đăk R'Lấp - T. ĐăkNông;