Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 08/BCSK-CNTT 18/01/2018 Báo cáo, Báo cáo sơ kết CNTT
Số 66/BCSKTTra-DTNt 12/01/2018 Báo cáo, Báo cáo sơ kết thanh tra học kỳ I năm học 2017-2018
số70/BC-GDQPAN 09/01/2018 Báo cáo, Báo cáo sơ kết GDQPAN học kỳ I, năm học 2017-2018
sỐ 69/BCSK-DTNT 08/01/2018 Báo cáo, Báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018
Số 46/BCGDCTTT-DTNT 08/01/2018 Báo cáo, Báo cáo GD chính trị tư tưởng