Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
347 20/03/2019 Quyết định, Kế Hoạch Tuyển sinh năm 2019-2020 của Ủy ban Nhân đân Tỉnh ĐăkNông
06 20/01/2018 Quyết định, Quyết định về việc phân công cán bộ tiếp công dân.
07 22/10/2017 Quyết định, QĐ về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử (website) của trường PTDTNT ĐăkR’Lấp