Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
TT 22/2018/TT-BGD&ĐT 28/08/2018 Thông tư, Hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
TT20/2018/TT BGDDT 22/08/2018 Thông tư, Ban hành Quy định chuẩn Nghề nghiệp Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
TT số 14/2018-TT/BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Thông tư ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở Giáo dục phổ thông
105/KH-DTNTDRL 31/03/2018 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động Tháng 4/2018
số 991/BGDĐT-QLCL 15/03/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện quy chế thi THPT Quốc Gia và xét công nhận TNTHPT năm 2018
104 02/03/2018 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2018
72/QĐ-SGD&ĐT 05/02/2018 Kế hoạch, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công năm 2018
06 20/01/2018 Quyết định, Quyết định về việc phân công cán bộ tiếp công dân.
04 19/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch tiếp công dân; giải quyết khiếu nại , Tố cáo
05 19/01/2018 Kế hoạch, kế hoạch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại; tố cáo
02 18/01/2018 Công văn, V/v tuyên truyền Đại hội IV Công đoàn ngành
Số 08/BCSK-CNTT 18/01/2018 Báo cáo, Báo cáo sơ kết CNTT
Trang 1 / 3123»