Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
928/BDT-CS 27/11/2018 Công văn, Chương trình tổ chức tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
số 991/BGDĐT-QLCL 15/03/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện quy chế thi THPT Quốc Gia và xét công nhận TNTHPT năm 2018
02 18/01/2018 Công văn, V/v tuyên truyền Đại hội IV Công đoàn ngành