Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Luật số 11/2017QH14 10/07/2017 Luật, Luật Trợ giúp pháp lý
15/2017 21/06/2017 Luật, Luật quản lý, sử dụng tài sản công
số 12/2017/QH khóa 14 20/06/2017 Luật, Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH khóa 13
10/2017 QH 14 20/06/2017 Luật, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
104/2016 QH 13 06/04/2016 Luật, Luật Tiếp cận thông tin
102/2016 QH13 05/04/2016 Luật, Luật Trẻ em