Ngày hội đọc sách năm 2018 Trường phổ thông DTNT THCS và THPT Đăk R’Lấp

Lượt xem:

Đọc bài viết

Với mục đích đề cao ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, tôn vinh giá trị của sách. Ngày 16/04/2018 vừa qua trường phổ thông DTNT THCS và THPT Huyện Đăk R’Lấp đã tổ chức tuyên truyền nhằm tôn vinh giá trị của sách và phát động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2018 với sự tham gia của toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh. Ngoài ra, ngày hội đọc sách tổ chức nhằm củng cố và nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên thư viện, duy trì và đảm bảo chất lượng hoạt động của thư viện trong nhà trường, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Một số hình ảnh: