HỘI THẢO TẬP HUẤN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN HỌC SINH TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ công văn số 1649/SGD&ĐT-GDTrH  của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông, ngày 28 tháng 8 năm 2018 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018-2019.

Ngày 29/3/2019 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông đã tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong các trường PT DTNT Tỉnh Đăk Nông năm học 2018-2019 tại trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Đăk R’Lấp. Với các nội dung:

– Trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, đúc kết một số nội dung, kinh nghiệm triển khai giáo dục về: Nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng học sinh giỏi trường PT DTNT; Hoạt động nghiên cứu KHKT. Giáo dục, quản lý Học sinh nội trú đặc thù; Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng các dân tộc thiểu số tại địa phương

– Tìm hiểu về thực tiển giáo dục, quản lý đối với Học sinh DTNT, từ đó có những giải pháp đổi mới sáng tạo vì được triển khai từ nhà trường qua hoạt động giáo dục và qua việc thực hiện các phương pháp quản lý tích cực trong nhà trường.

– Tham vấn ý kiến về việc triển khai giáo dục toàn diện HS DTNT và hình thành các sáng kiến đổi mới sáng tạo môi trường giáo dục quản lý một cách bền vững, đối với học sinh dân tộc thiểu số.

– Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục, quản lý theo định hướng toàn diện sát với tình hình thực tế, đạt hiệu quả cao.

Một số hình ảnh Hội Thảo: