HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS VÀ THPT ĐẮK R’LẤP NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 -2019 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đắk Nông. Đúng 8 giờ 00 ngày 15/9/2018, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 – 2019 của Trường PTDTNT THCS & THPT Đắk R’lấp được long trọng tổ chức. Hội nghị cán bộ công chức, viên chức là để đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2017 – 2018 đồng thời đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường, đưa ra quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương của nhà trường, cải tiến phương pháp dạy và học, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Về dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trường PTDTNT THCS & THPT Đắk R’lấp có mặt đông đủ 31 cán bộ công chức, viên chức. Hội nghị đã được nghe các báo cáo do Đoàn Chủ tịch trình bày:

1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

2) Báo cáo kết quả thanh tra năm học 2017 – 2018.

3) Báo cáo tài chính năm 2017.

4) Báo cáo tài chính Công Đoàn năm 2017.

5) Phương hướng kế hoạch nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện năm học 2018 – 2019.

6) Quy chế dân chủ, Công khai tài chính trong đơn vị.

Sau các báo cáo là phần tham luận đầy trách nhiệm của các thành viên tham dự Hội nghị về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Đặc biệt, hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm học, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh, nâng cao phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng các đội tuyển học sinh giỏi, đội tuyển thi Khoa học kĩ thuật, chất lượng giáo dục đại trà và đặc biệt quan tâm chú trọng tới chất lượng kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019.

Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường PTDTNT THCS & THPT Đắk R’lấp năm học 2018 – 2019 đã thành công tốt đẹp. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường càng hiểu rõ trách nhiệm nặng nề, vượt lên những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn về điều kiện cơ sở vật chất nhưng vô cùng vẻ vang của mình. Với lòng nhiệt huyết, năng lực lãnh đạo sáng tạo của BGH nhà trường, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Chúng tôi tin rằng trong năm học 2018-2019 Trường PTDTNT THCS & THPT Đắk R’lấp sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

 Bài viết: Minh Khánh

Một số hình ảnh buổi hội nghị: