HN CBCNV TỔ TỰ NHIÊN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 -2019 của Trường PTDTNT THCS&THPT Đắk R’Lấp. Đúng 8 giờ 30 ngày 12/09/2018, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 – 2019 của Tổ Tự Nhiên được tổ chức. Hội nghị cán bộ công chức, viên chức là để đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2017 – 2018 đồng thời đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ giáo viên và nhân viên trong Tổ Tự Nhiên, đưa ra quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương của nhà trường, cải tiến phương pháp dạy và học, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Về dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức có mặt 10 giáo viên (vắng 01 giáo viên nghỉ sinh) của Tổ Tự Nhiên. Hội nghị đã được nghe các báo cáo Cô Trần Thị Hoa – Tổ trưởng trình bày:

1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

2) Thông qua các qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế làm việc…

3) Bảng điểm thi đua…

Sau các báo cáo là phần tham luận đầy trách nhiệm của các thành viên tham dự Hội nghị về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Một số hình ảnh