ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG PT DTNT THCS-THPT HUYỆN ĐĂK R’LẤP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG “THÁNG THANH NIÊN” – THÁNG 3/2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngàn xưa, lịch sử dân tộc Việt Nam ta đã chứng minh thanh niên luôn đi đầu trong công cuộc chống giặc ngoại xâm – xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trước cảnh nước mất nhà tan và cảnh lầm than nô lệ của nhân dân ta, Bác Hồ – người thanh niên với hai bàn tay, khối óc và trái tim yêu thương đồng bào – Tổ Quốc đã bước xuống tàu tìm đường cứu nước, mong muốn giành lại chủ quyền độc lập tự do. Nhận thức được vị trí và vai trò to lớn của Thanh niên Đảng cộng sản Việt Nam – Bác Hồ kính yêu vị lãnh tụ thiên tài của CMVN và nhân dân tiến bộ trên thế giới đã tổ chức và rèn luyện tổ chức đoàn TNCS  .

Ngay từ buổi đầu mới thành lập đã có 08 đoàn viên, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh trưởng thành trong chiến đấu, hy sinh để giành và bảo vệ độc lập tự do, không ngừng phân đấu để xây dựng một nước Việt Nam hoà bình độc lập thống nhất dân chủ văn minh và giàu mạnh. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam công cuộc đổi mới đất nước – sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước đã và đang đạt được những thành tựu hết sức to lớn trong những năm qua cả ở trong nước lẫn trên trường Quốc tế trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên thanh niên.

Công cuộc đổi mới hiện nay đang mở ra cho thế hệ trẻ nước ta nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức. Điều đó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải thực sự là tổ chức vì thanh niên, của thanh niên và là hạt nhân tập hợp sức mạnh đoàn kết của tuổi trẻ, là người bạn thân thiết đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, xây dựng cũng như bảo vệ tổ quốc. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ để có thể góp phần thúc đẩy sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước là trách nhiệm của Lãnh đạo các cấp đồng thời chính là hoạt động thiết thực, chăm lo bảo vệ quyền cũng như lợi ích của thanh niên trên cơ sở vì sự phát triển và lợi ích chung của Dân tộc.

Chính vì lẽ đó nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn, Đoàn Trường PTDTNT THCS-THPT huyện Đăk R’Lấp căn cứ kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổ chức tháng thanh niên năm 2019 của chi bộ Trường PTDTNT THCS và THPT Huyện Đăk R’Lấp.

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Ban chấp hành Đoàn Trường PTDTNT THCS-THPT Huyện Đăk R’Lấp nhiệm kỳ 2018 – 2019 BCH Đoàn trường đã xây dựng kế hoạch tháng thanh niên gồm nhiều các hoạt động bổ ích như: mở lớp đối tượng đoàn, thực hiện kế hoạch thứ  tình nguyện và chủ nhật xanh, tổ chức lễ mính tinh kết nạp đoàn viên và tổ chức các trò chơi dân gian kỉ niệm ngày thành lập đoàn TNCS HCM(26/3/1931-26/3/2019)

1) Lớp đối tượng đoàn gồm 40 thanh niên ưu tú được chọn lọc từ các khối lớp 9 đến 12

2) Thực hiện kế hoạch thứ 7 tình nguyện và ngày chủ nhật xanh do tất cả các đoàn viên thanh niên từ khối 10-12

3) Lễ mít tinh kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và kết nạp đoàn viên mới.

4) Tổ chức các trò chơi dân gian:

Bài và ảnh: Bùi Thị Yến