ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG PTDTNT THCS VÀ THPT NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế chỉ đạo của chi bộ nhà trường và của BTV huyện Đoàn Đăk R’Lấp về việc Đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào TTN đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, đó là nhờ sự chỉ đạo trực tiếp của BTV huyện Đoàn Đăk R’Lấp, sự quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện của chi bộ, chính quyền, sự tham gia nhiệt tình của Đoàn viên thanh niên. Nhằm tổng kết đánh giá lại kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2018, những mặt được, chưa được, bài học kinh nghiệm rút ra. Đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2018- 2019.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của  BTV huyện Đoàn Đăk R’Lấp và được sự thống nhất của Chi bộ trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đăk R’Lấp BCH đoàn trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đăk R’Lấp đã tổ chức Đại hội đoàn, nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Đến dự Đại hội chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các đồng chí: Trần Văn Bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Tôn Đức Bảo phó Bí thư huyện đoàn.

   

Đại hội đoàn viên Chi đoàn trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đăk R’Lấp nhiệm kỳ 2018 – 2019 diễn ra giữa lúc tuổi trẻ Chi đoàn trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đăk R’Lấp đang ra sức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 06 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) giai đoạn “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khóa X) của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Đây là dịp để từng Đoàn viên ra sức phấn đấu tự rèn luyện mình, tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện, “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, tham gia xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đoàn viên mang tên Bác Hồ kính yêu – Đoàn viên lớp Hồ Chí Minh.

Đại hội lần này nhằm kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình cũng như những tồn tại và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2018, trên cơ sở đó đúc kết những kinh nghiệm, để xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2019 cho sát hợp với tình hình thực tế của trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đăk R’Lấp

Ngoài những văn kiện đã chuẩn bị của ĐH các ĐV TN còn được nghe và tiếp thu những chỉ đạo sát thực phù hợp với tình hình trường học của Thầy Trần Văn BTCB hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Tôn Đức Bảo phó Bí thư huyện đoàn.

         Đại hội  đã tiến hành bầu cử chọn những đ/c xứng đáng, đủ năng lực, có uy tín để bầu vào BCH Chi đoàn trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đăk R’Lấp nhiệm kỳ mới.

Trong buổi ĐH các ĐV còn chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ giao lưu

BCH mới ra mắt ĐH

Qua các hđộng nhiệm kỳ 2017-2018 tôi thấy rằng các đồng chí là đoàn viên đã hoạt động hết lòng phục vụ cho công tác đoàn cũng như góp công sức không nhỏ vào việc xây dựng phong trào của nhà trường. Qua đó huyện Đoàn cũng đã quyết định khen thưởng cá nhân và tập thể có hoạt động xuất sắc của nhà trường.