Báo cáo sơ kết nhiệm vụ CNTT học kỳ I năm học 2017-2018

Báo cáo sơ kết nhiệm vụ CNTT học kỳ I năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]
Ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng giáo dục

Ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng giáo dục

Lượt xem:

[...]
Quy định về việc quản lý, sử dụng phần mềm quản lý điểm vnEdu.vn

Quy định về việc quản lý, sử dụng phần mềm quản lý điểm vnEdu.vn

Lượt xem:

Quý Thầy (Cô) có thể download tại đường link: http://www.mediafire.com/download/b3nzxbuowg4z050/QUY+%C4%90%E1%BB%8ANH+V%E1%BB%80+S%E1%BB%AC+D%E1%BB%A4NG+VNEDU+N%C4%82M+H%E1%BB%8CC+2016-2017.pdf   [...]